Toto je Váš nový www-server na doméne

www.akus.sk

 

Táto stránka sa prestane zobrazovať,
akonáhle umiestnite do Vášho podadresára www_root súbor index.htm alebo index.php

© 2015 WebHouse, All Rights Reserved